C a m p i n g p l a s s e n       H y t t e r        S o m m e r        V i n t e r        I n f o        P r i s e r 
OMSLAG

C a m p i n g p l a s s e n

tub5
På Gols­fjellet finner du vår flotte, rolige camping­plass. Plas­sen er lett til­gjen­ge­lig fra RV 51, du føl­ger skil­tingen og 500 mtr. med grus­veg for å kom­me til ‘Per­len på Gols­fjellet’.Tubbe­haugen cam­ping har lange tradi­sjoner og siden 1954 har camping­gjester be­søkt denne fjell­gård for nyte fe­rien sin.
laatstefotocamping

Camping­plas­sen har 30 stand­plas­ser til telt, campingvogn og/el­ler bo­bil. Alle plas­ser har til­gang til 16Amp strøm, og vi har gra­tis WIFI!
Vi har og­så kose­lige camping­hytter med 4 senge­plasser og kjøk­ken. Hyttene er og­så godt eg­net for vinter­bruk!

Vi har 2 sanitær­bygg og mulig­het til vask og tør­king av klær. Fra plas­sen er det 300 mtr. å gå til vårt eget tjern. Der kan du svømme, padle, fiske, eller nyte na­turen ved bå­let.

Tubbe­haugen cam­ping er og­så et ideelt utgangs­punkt for mange aktivi­teter: Gå tur, sykle, terreng­sykle, fis­ke, geo­catching, padle, lang­renn, alpin­bakker osv.  Gols­fjellet byr på det meste!

Se un­der ‘Som­mer’ og ‘Vin­ter’ for mer in­for­ma­sjon om akti­vi­te­ter!

Vel­kom­men!

Maaike en Jan